top of page

1 Comment


Guest
Oct 26, 2023

Om du är, eller har haft att göra med depression, vill du uppmuntra dig så kommer även detta att gå över! Jag levde i depression i flera år, 2 självmordsförsök, alla ångande av trasighet och djupa sår. MEN GUD! När du ger honom alla bitarna, fyller Gud det tomrummet i din själ. #ThankYouJesus https:// pic.twitter.com/azEOSJyHrx Svara på @StephenMurrin TRADITIONAL LATIN MASS CATHOLICS Patrizia Giannotti · 1 tim · Maria Valtorta. Maria Valtortas verk fick godkännande: från Pius XII, från San Pio da Pietralcina, från Santa Teresa av Calcutta och från andra. Hon erhöll också imprimatur att publicera av en liten, okänd biskop, som senare hånades som zuluernas biskop. Det rapporteras att Benedictus XVI också var en av dem som var emot Opera Valtortia…


Like
bottom of page